Πώς η Υγεία και η Ασφάλεια Εργασίας ωφελεί όλους τους τομείς μιας επιχείρησης;

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων τους μπορούν να επιτύχουν αύξηση της κερδοφορίας τους. Μάθετε πως.

Η Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας ωφελεί όλα τα μέρη μιας επιχείρησης!

Οι καλές πρακτικές οδηγούν την επιχείρηση σε αύξηση της κερδοφορίας της.

Γνωρίζετε ότι οι ανεπαρκείς/ακατάλληλες συνθήκες Yγείας και Ασφάλειας στο χώρο Eργασίας είναι επιζήμιες για τους εργαζόμενους, την επιχείρηση, αλλά και για το ίδιο το κράτος; Η βελτίωση, ωστόσο, των πολιτικών και των πρακτικών σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, μπορεί να είναι επωφελής για όλους.

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων τους και μάλιστα πέρα από τις ελάχιστες επιταγές της νομοθεσίας, όπως αποδεικνύεται, μπορούν να επιτύχουν αύξηση της κερδοφορίας τους.

Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας (EUOSHA) κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην ΥΑΕ αποφέρει κέρδος 2,2 ευρώ. Επίσης, άλλες έρευνες δείχνουν ότι εταιρίες με υποδειγματικά προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας υπερβαίνουν το S&P 500 (χρηματιστηριακός δείκτης Standard & Poor’s 500) κατά 3-5%.

Η εφαρμογή καλών πρακτικών ωφελεί τους εργαζόμενους, αλλά και τις επιχειρήσεις και τα εθνικά συστήματα υγείας. Οι χώρες με προηγμένα συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (YAE) κερδίζουν πολύτιμους πόρους, προλαμβάνοντας τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες.

 

Συγκεκριμένα πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση:

 • Βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων.
 • Μείωση των απουσιών τους.
 • Μείωση της ανάγκης αποζημιώσεων.
 • Αύξηση της επιλεξιμότητας της δικής σας επιχείρησης στη σύναψη συμβάσεων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα οφέλη για τον εργαζόμενο δεν σταματούν στο οκτάωρο εργασίας!

Η σύγχρονη ολιστική προσέγγιση έχει στόχο να προάγει την υγεία, ασφάλεια και ευεξία- το “well beingτων εργαζoμένων - διασφαλίζοντας ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, απαλλαγμένο από κάθε κίνδυνο - ακόμη και ψυχοκοινωνικό. Επίσης, αναγνωρίζοντας την αμφίδρομη επιρροή των παραμέτρων της εργασίας με αυτές της προσωπικής ζωής («work- life balance»), καθώς οι μεν συνεχίζουν να επιδρούν στον άνθρωπο και εκτός χώρου ή ωραρίου  εργασίας και οι δε το αντίστροφο, αντιμετωπίζει ολιστικά το θέμα. H ανθρωποκεντρική κουλτούρα μεταφέρει τη φροντίδα από την εργασία στη ζωή κάθε εργαζόμενου, αποφέροντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για αυτόν.

 

Αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης.
Τι χειρισμούς προτείνει το NIOSH (National Institute of Occupational Safety & Health) της Αμερικής.

Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και Υγεία Εργασίας της Αμερικής (NIOSH), προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων που εκτελούν εργασία γραφείου με παρατεταμένη καθιστική στάση. Για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης, συστήνει σε εργοδότες και επικεφαλής τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού τους εξής χειρισμούς:

 • Την υποστήριξη της Ανώτερης Διοίκησης και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε όλες τις πρωτοβουλίες για την Υγεία και Ασφάλεια.
 • Την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και πρακτικών για τη μείωση της καθιστικής εργασίας και την προώθηση της σωματικής άσκησης.
 • Τη δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα προσπαθεί να προάγει την ευημερία των εργαζομένων.
 • Την αξιολόγηση των υφιστάμενων πόρων και πολιτικών, προγραμμάτων και πρακτικών, ώστε να αξιοποιήθουν για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών.
 • Την παροχή στους εργαζόμενους, περισσότερης αυτονομίας στην κατανομή των ωρών και του φόρτου εργασίας.
 • Τη δημιουργία, όσο αυτό είναι δυνατόν, χώρων για διαλείμματα προκειμένου να τους χρησιμοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Την εκπαίδευση της διοίκησης και των προϊσταμένων των τμημάτων, σχετικά με την αντιμετώπιση και τη μείωση του εργασιακού άγχους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.
 • Την πεποίθηση ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε οποιαδήποτε παρέμβαση είναι εθελοντική.
 • Τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας, με υπηρεσίες EAP (Employee Assistance Programs) και προγράμματα που στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων.
 • Την παροχή κινήτρων που υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα.
 • Την τακτική αξιολόγηση των προγραμμάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας και την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών, αν χρειάζεται.
 • Την εκπαίδευση των εργαζομένων στην ασφάλεια γραφείου.

 

Μάθετε τα πάντα για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας!

Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για τις καλές πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την Υγεία, Ασφάλεια και Ευεξία των Εργαζομένων σας και να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση που εκπροσωπείτε, τότε μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας που ετοιμάσαμε ειδικά για εσάς. Στις σελίδες του θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για όλα τα θέματα που σας απασχολούν.

 

Ένας πλήρης οδηγός για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας από την GEP